Barista Skills - Kỹ Năng Barista Khóa Học Cà Phê

Kỹ Năng Barista (Cơ Bản)

| English below | Đây là khóa học được xây dựng nhằm làm tiền đề cho những bạn có định hướng trở thành một thợ pha cà phê – Barista. Beanside Out hướng đến những kiến thức nền tảng, phổ thông nhất của thế giới cà phê, để các bạn có thể dễ dàng bắt […]

error: Content is protected !!