Khóa Học Cà Phê Latte Art

Latte Art Skills (Cơ Bản)

| English below |

Khóa học được xây dựng nhằm tạo bước đệm cho các bạn muốn dấng thân vào con đường Latte Art. Trang bị cho bạn các kỹ năng cần thiết và nền tảng của một người Latte Artist. Nếu như bạn chưa biết bắt đầu hành trình của mình như thế nào, thì đây chắc chắn sẽ là khóa học vỡ lòng phù hợp nhất dành cho bạn.

Buổi 1: Espresso

 • Lịch sử của cà phê Espresso, cơ sở bắt nguồn.
 • Hiểu cách một máy pha Espresso và máy xay vận hành.
 • Phân biệt các loại thức uống có nền là Espresso.
 • Thao tác vận hành máy cơ bản.
 • Thử nếm thành phẩm và cảm nhận, đánh giá.
 • Thực hành pha chế, hiệu chỉnh cơ bản.

Buổi 2-3-4-5: Latte

 • Giới thiệu về cà phê Latte, Flat White, Cappuccino, và một số thức uống nền espresso với sữa khác.
 • Các loại sữa thông dụng được sử dụng.
 • Cách tạo foam sữa.
 • Tập cảm nhận nhiệt độ sữa.
 • Cách xử lý với các loại crema khác nhau.
 • Cách tạo hình latte cơ bản: Rosetta.

Buổi 6-7-8: Cappuccino – Luyện tập

 • Cách tạo foam sữa và tạo hình Cappuccino: Tulip.
 • Thực hành với các loại sữa khác nhau: Sữa Thanh Trùng, Sữa Tiệt Trùng và Sữa Hạt.
 • Luyện tập luân phiên Latte – Cappuccino.

Buổi 9: Kiểm tra lý thuyết và thực hành cuối khóa.


– Chi phí: 7,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Số buổi học: 9 buổi.

– Thời gian: 2 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


The course is designed to provide a foundation for those who want to embark on the path of Latte Art. It equips you with the essential skills and foundation of a Latte Artist. If you’re unsure how to start your journey, this will certainly be the most suitable beginner course for you.

Session 1: Espresso

 • History of Espresso coffee, foundational background.
 • Understanding how an Espresso machine and grinder operate.
 • Differentiating types of Espresso-based drinks.
 • Basic machine operation.
 • Tasting the final product and practicing sensory evaluation and assessment.
 • Practice and calibration.

Sessions 2-3-4-5: Latte

 • Introduction to Latte, Flat White, Cappuccino, and other milk-based espresso drinks.
 • Common types of milk used.
 • How to create milk foam.
 • Practicing milk temperature sensing.
 • Handling different types of crema.
 • Basic latte pouring techniques: Rosetta.

Sessions 6-7-8: Cappuccino – Practice

 • How to create milk foam for Cappuccino and practice basic pattern: Tulip flower.
 • Practice with different types of milk: Pasteurized, Sterilized, and Plant-Based milk.
 • Alternating practice between Latte and Cappuccino.

Session 9: Final Theory and Practical Exam


Cost: 7,000,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

Number of sessions: 9 sessions.

Duration: 2 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!