Khóa Học

Pha chế Thủ Công – Brewing (Cơ Bản)

Đây là khóa học được xây dựng cho những bạn muốn bắt đầu làm quen với các phương pháp pha chế thủ công đơn giản mà đầy cuốn hút, dù cho bạn là một người pha cà phê tại gia hay một Barista. Beanside Out tin khóa học này sẽ bao hàm đầy đủ nhất những gì bạn cần biết về các phương pháp pha chế thủ công, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với cà phê và có một hoạch định rõ ràng hơn trong tương lai.


Buổi 1: Phổ biến về quy trình từ Farm to Cup

– Nắm được thành phần của hạt cà phê.

– Giống cà phê cơ bản: Arabica, Robusta, Excelsa & Liberica.

– Ba phương pháp sơ chế phổ biến: Wash, Honey, Natural.

– Ba mức độ rang khác nhau: Light, Medium, Dark.

– Hướng dẫn pha cà phê phin và V60 cơ bản.

Buổi 2: Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ly cà phê thành phẩm

– Chất lượng nước pha cà phê.

– Tỷ lệ Cà phê và Nước.

– Cỡ xay.

– Thời gian pha.

– Chất lượng các loại giấy lọc khác nhau.

– Nhiệt độ nước.

– Các phương pháp khuấy động.

– Chất liệu dụng cụ pha.

Buổi 3: Sự khác nhau giữa phương pháp Thẩm Thấu và Ngâm Ủ – Phân tích cảm quan, các chỉ số với máy đo TDS

– Công cụ pha thẩm thấu (percolation).

– Công cụ pha ngâm ủ (immersion).

– Phân tích bằng thử nếm cảm quan.

– Sử dụng máy đo TDS.

Buổi 4: Kiểm tra


– Chi phí: 5,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Số buổi học: 4 buổi.

– Thời gian học: 2 giờ/buổi.

Đăng ký: Điền mẫu thông tin sau https://forms.gle/CrmQqPuXRgAjV3ar6 hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!