Barista Skills - Kỹ Năng Barista Khóa Học

Kỹ Năng Barista (Cơ Bản)

Đây là khóa học được xây dựng nhằm làm tiền đề cho những bạn có định hướng trở thành một thợ pha cà phê – Barista. Beanside Out hướng đến những kiến thức nền tảng, phổ thông nhất của thế giới cà phê, để các bạn có thể dễ dàng bắt nhịp, làm quen và […]

error: Content is protected !!