Chuyên Đề Khóa Học Cà Phê

Steamed Milk

| English below |

Lớp học này nhằm hướng đến các bạn Barista hoặc các bạn yêu thích cà phê muốn bổ trợ thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mình thông qua những chuyên đề cụ thể. Lớp học hướng đến việc cung cấp nội dung nâng cao của từng chủ đề khác nhau cũng như tư duy xử lý tình huống và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn.

Nội dung:

– Kỹ thuật đánh sữa.

– Khả năng cảm nhận độ dày mỏng của foam sữa.

– Cảm nhận nhiệt độ sữa.

– Xử lý tình huống.

– Kỹ năng đánh sữa với Sữa Thanh Trùng, Sữa Tiệt Trùng và Sữa Hạt.

– Xử lý trên những nền crema khác nhau.


– Chi phí: 3,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Thời gian: 3 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside Out


This class is aimed at Baristas or coffee enthusiasts who want to enhance their knowledge, experience, and skills through specific topics. The class focuses on providing advanced content for each topic as well as developing problem-solving and calibration skills according to standards.

Details:

– Milk frothing techniques.

– Ability to perceive the thickness and texture of milk foam.

– Sensing milk temperature.

– Handling various situations.

– Milk frothing skills with Pasteurized Milk, UHT Milk, and Plant-Based Milk.

– Handling different types of crema.


Cost: 3,000,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

– Duration: 3 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!