Chuyên Đề Khóa Học Cà Phê

Brewing Extraction

| English below |

Lớp học này nhằm hướng đến các bạn Barista hoặc các bạn yêu thích cà phê muốn bổ trợ thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mình thông qua những chuyên đề cụ thể. Lớp học hướng đến việc cung cấp nội dung nâng cao của từng chủ đề khác nhau cũng như tư duy xử lý tình huống và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn.

Nội dung:

– Các giai đoạn của chiết xuất cà phê.

– Cách sử dụng bảng “Coffee Brewing Control Chart” của SCA.

– Cách sử dụng máy đo TDS và tính toán tỉ lệ chiết xuất.

– Chi tiết về nguồn nước, chất lượng nước, pha các loại nước khác nhau với những tổ hợp khoáng khác nhau​. Sử dụng máy đo và hiệu chỉnh chất lượng nước.

– Độ cứng của hạt cà phê.

– Kỹ năng ủ cà phê.

– Tỷ lệ Cà phê và Nước.

– By-pass.

– Cỡ xay – hiệu chỉnh với các kích cỡ xay khác nhau.

– Thời gian pha.

– Nhiệt độ nước.

– Các phương pháp khuấy động.


– Chi phí: 3,000,000 đồng (Đã bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, không phát sinh thêm).

– Thời gian: 3 giờ/buổi.

Đăng ký: Liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604 hoặc liên hệ Facebook page: Beanside OutThis class is designed for Baristas and coffee enthusiasts who want to enhance their knowledge, experience, and skills through specific topics. The class aims to provide advanced content on each topic, as well as problem-solving and calibration skills according to standards.

Details:

– The stages of coffee extraction.

– How to use the SCA “Coffee Brewing Control Chart”.

– How to use a TDS meter and calculate extraction rates.

– Details about water sources, water quality, and brewing with different mineral compositions. Using meters to measure and adjust water quality.

– Coffee bean hardness.

– Coffee blooming techniques.

– Coffee-to-water ratios.

– By-pass techniques.

– Grind size adjustments for different grind sizes.

– Brewing time.

– Water temperature.

– Stirring methods.


Cost: 3,000,000 VND (Includes all material costs, no additional charges).

– Duration: 3 hours/session.

Registration: Contact directly via phone at 0908 124 604 or reach out through the Facebook page: Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!