Workshop Cà Phê

Tổng quan về cà phê – Introduction to coffee

| English below |

Có một trải nghiệm đầy đủ và trọn vẹn về những câu chuyện của ngành Cà phê đầy màu sắc nói chung, đi tìm hiểu hành trình Nông trại đến Tách cà phê của bạn. Nội dung buổi workshop sẽ bao gồm:

Khám phá quy trình từ Farm to Cup.

– Khám phá trái cà phê.

Các giống cà phê cơ bản: Arabica & Robusta.

Các phương pháp sơ chế cà phê phổ biến.

– Các mức độ rang cà phê khác nhau.

– Trải nghiệm các phương pháp pha cà phê: Espresso – Phin – V60.


Chủ đề: Tổng quan về cà phê.

Thời lượng: 2 giờ.

Chi phí: 650,000đ.

Quà tặng với mỗi khách tham dự: Combo Phin pha cà phê (1 cái) & Cà phê Phin từ nhà rang Saigon Coffee Roastery (100g).

– Đăng ký: Liên hệ Facebook Beanside Out hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604.


Get the full experience of the Coffee Industry, from Farm to Cup. Know how to make a delight cup of coffee by yourself. The activity of the workshop will include:

– Explore the process from Farm to Cup.

– Explore coffee cherries.

– Basic coffee varieties: Arabica & Robusta.

– Common coffee processing methods.

– Different levels of coffee roasting.

– Experience coffee brewing methods: Espresso – Phin filter – V60 dripper.


Topic: Introduction to Coffee.

Duration: 2 hours.

Cost: 650,000 VND.

Gift for each participant: Vietnamese Phin filter (1 piece) & Coffee from Saigon Coffee Roastery (100g).

Registration: Contact (+84) 908 124 604 (Zalo/Whatsapp) or find us on Facebook Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!