Workshop

Cà phê Việt Nam – Vietnamese Coffee

| English below |

Cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện rất mộc về cà phê Việt Nam, cũng như tự tay trải nghiệm pha cà phê Phin, cà phê Vợt theo một cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất. Nội dung buổi workshop sẽ bao gồm:

– Phổ biến về quy trình từ Farm to Cup tại Việt Nam.

– Câu chuyện về lịch sử và bắt nguồn của cà phê Phin và cà phê Vợt.

– Giống cà phê và mức độ rang phổ biến với các phương pháp pha cà phê của người Việt Nam.

– Trải nghiệm pha cà phê phin và cà phê vợt.

– Thưởng thức các loại cà phê nổi tiếng: Phin – Phin Sữa Đá – Cà Phê Vợt.


Chủ đề: Cà phê Việt Nam.

Thời lượng: 2 giờ.

Chi phí: 650,000đ.

Quà tặng với mỗi khách tham dự: Combo Phin pha cà phê (1 cái) & Cà phê Phin từ nhà rang Saigon Coffee Roastery (100g).

– Đăng ký: Liên hệ Facebook Beanside Out hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0908 124 604.


Make coffee like the local.

Enjoy the processing of making delicious cup of Vietnamese Phin coffee and Cloth-filter coffee. The activity of the workshop will include:

– Exploring the Farm to Cup process in Vietnam.

– The story of the history and origin of Phin coffee and Cloth-filter coffee.

– Common coffee varieties and roasting levels used in Vietnamese coffee brewing methods.

– Experience brewing coffee with Phin filter and Cloth-filter.

– Enjoy famous coffee drinks: Vietnamese Black Coffee, Vietnamese Coffee with Condensed Milk, , and Cloth-filter Coffee.


Topic: Vietnamese Coffee.

Duration: 2 hours.

Cost: 650,000 VND.

Gift for each participant: Vietnamese Phin filter (1 piece) & Coffee from Saigon Coffee Roastery (100g).

Registration: Contact (+84) 908 124 604 (Zalo/Whatsapp) or find us on Facebook Beanside Out.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!