Bài Viết Khác Kỹ Năng Barista

Kiểm soát những nguồn nước khác nhau

[BẤT NGỜ TẠI MỘT CUỘC THI LỚN] “Đây không thể là cà phê của tôi được!” Tôi đã nghĩ như vậy và tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Trong vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ bước lên sân khấu trong vòng đầu tiên của giải United States Barista Championship (USBC) và tôi không […]

error: Content is protected !!