Bài Viết Cà Phê Pha Thủ Công Cảm Quan Hương Vị Kỹ Năng Barista

Nhiệt độ và cách nó tác động đến cà phê của bạn

Trong những phần trước, tụi mình có đề cập đến vấn đề nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất của cà phê. Nhưng loại nhiệt độ tụi mình đã đề cập, chính là Nhiệt độ của Nước, và đó chỉ mới là một khía cạnh rất cơ bản. Việc có bao nhiêu […]

error: Content is protected !!